• 568/21 หมู่ 1 อำเภอบางบ่อ ตำบลบางบ่อ สมุทรปราการ 10560